Studie-uitval…

Dat overkomt jouw kind toch niet?

Al gelezen? Dat nieuwe rapport van Een Vandaag i.s.m. X-Lab en 3FM over studiekeuze, studie-uitval en tussenjaar?

Te weinig begeleiding

Ook dit jaar blijkt weer 1 op de 3 studenten (30%) spijt te hebben van zijn studiekeuze. Zij geven aan dat ze een andere studie hadden gekozen als ze nu opnieuw voor de vraag zouden staan: Welke studie past bij mij?

50% geeft aan in verleden niet goed op hun middelbare school begeleid te zijn bij hun studiekeuze. 31 % steekt ook hand in eigen boezem en vindt dat hij er zelf meer aan had kunnen doen.

Welke studie past bij mij?

Ook deden ruim 500 middelbare scholieren uit de bovenbouw mee aan het onderzoek, onder wie 260 leerlingen die volgende maand eindexamen doen. Twee derde van de bovenbouwscholieren (67%) vond het moeilijk om tot een studiekeuze te komen.

Beautycontest

In de radiouitzending van Een Vandaag van 3 mei werden verschillende oorzaken voor de grote studie-uitval genoemd. Zo zegt een geïnterviewde student dat de georganiseerde open dagen van universiteiten en hbo’s ‘een grote beauty contest’ zijn en geen reëel beeld van zijn studie geven.

De beste docenten, leukste studenten en interessantste vakken worden die dag gebruikt om ‘zieltjes te winnen’. Jongeren zijn niet in staat hier doorheen te kijken.

Hippe benamingen

Ook hippe studiebenamingen blijken een bron van teleurstelling. International Business Administration klinkt goed, een geïnterviewde geeft aan dat de inhoud van de studie hem nu zwaar tegenvalt.

Een vader verwoordt het goed: ‘mijn puberkinderen hebben helemaal geen zin om zich echt te verdiepen… het enige waar ze druk mee zijn is elkaar, WhatsApp en het volgende feestje’. Hij maakt zich daarover zorgen.

Studie-uitval voorkomen

Op scholen wordt de laatste jaren al veel meer gedaan aan loopbaanoriëntatie en studiekeuze dan vroeger. Decanen kunnen echter door hun drukke agenda’s (zij staan ook 50 % van hun tijd voor de klas) een leerling niet de persoonlijke begeleiding geven die zij zouden willen.

Gemiddeld zien zij een leerling 1 x in hun hele schoolloopbaan. Scholen hebben online systemen aangeschaft ter ondersteuning van het studiekeuzeproces maar dat is voor lang niet alle jongeren voldoende om tot een goede keuze te komen en studie-uitval altijd te voorkomen.

Zolang minister Bussemaker niet met een pot geld komt, zal in de persoonlijke begeleiding vanuit school niet veel veranderen. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid voor een goede studiekeuzebegeleiding dus bij de ouders.

Mijn tips voor ouders

Omdat ik heb gemerkt dat de begeleiding van jongeren bij het maken van de juiste studiekeuze niet voor ieder ouder even gemakkelijk is, geef ik graag mijn tips:

 1. Begin bij het begin
  Praat met je zoon/dochter over wie hij/zij nu echt is. Waar krijgt hij energie van? Welke interesses heeft hij/zij? Wat motiveert hem/haar? Een studie moet passen bij  het cognitieve vermogen, bij interesses en bij het gedrag van je kind.
  Om dit laatste in kaart te brengen maak ik gebruik van de testen van Thomas International gebaseerd op de DiSC-theorie. Jongeren krijgen een herkenbaar rapport waarin hun werksterkten en gedragsstijlen omschreven wordt. Een heel waardevolle investering. Ik neem graag een assessment bij jouw zoon/dochter af. Een investering van 8 minuten voor je kind en 199 euro voor jou.
 2. Ga gericht naar Open Dagen
  Bepaal aan de hand van ‘wie je bent’ en ‘wat je leuk vindt’, welke studie hierbij past. Ook hier hoef je als ouder niet zelf het wiel uit te vinden maar kun je je laten helpen door allerlei handige tools. Zo werk ik met het studiekeuzesysteem van Qompas.
  In dit studiekeuzesysteem staan heel overzichtelijk alle hbo- en wo-studies, alle onderwijsinstellingen en alle voorvereisten per studie bij elkaar. Ook zie je hoe tevreden studenten over verschillende studies zijn, wat studie-uitvalpercentage per studie is en wat het risicoprofiel van jouw zoon/dochter is als hij aan een bepaalde studie begint.
  In vakanties en sommige weekenden organiseer ik studiekeuzebootcamps. In kleine groepjes gaan we aan de slag met Qompas en struinen we net zo lang alle studies in Qompas af tot ieder jongere zijn eigen studie top 3 heeft samengesteld. Deze gaat hij gericht bezoeken met zijn ouders of vrienden. Een investering van 2 x een dagdeel voor je kind en 199 euro voor jou.
 3. Volg proefcolleges: wees kritisch op de inhoud van de studies
  Bekijk wat een studie nu echt inhoudt. Welke vakken krijg je het eerste jaar? Wat zijn de struikelvakken en waarom? Praat met studenten die de studie al doen wat ze tegengevallen is aan de studie en vorm je zo een zo reëel mogelijk beeld. Ook dit kan helpen om de juiste keuze te maken en studie-uitval te voorkomen.