Peiling Studiekeuze 123: Hoe kies jij je studie?

Studiekeuze 123 (de officiële studiekeuzesite van de overheid), heeft een peiling onder scholieren gedaan: Hoe kies jij je studie? Een peiling over oa studiekeuzestress, het belang van zelfkennis en de wijze waarop zij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ervaren.

Goed om te lezen dat mijn studiekeuze bootcamps op de grootste punten van stress en zorg van jongeren een antwoord bieden en daarmee een maatschappelijk groot probleem oplossen. In nog geen 4 uur tijd! Het kan dus écht!

Lees hier het hele ‘Hoe kies jij’- rapport.Studiekeuze123 – rapport peiling Stemmingmakers (1)

Een korte samenvatting (ook te lezen op blz 55 van het rapport)

Welke studie past bij mij?

Scholieren ervaren stress rondom hun studiekeuze. Stress wordt vooral veroorzaakt door het feit dat scholieren niet goed weten wat bij hen past omdat ze onvoldoende weten wie ze zijn, wat hun drijft en hen motiveert.

Mijn oplossing: Voorafgaand aan een studiekeuze bootcamp breng ik a.h.v. de Student Profiel Analyse (gevalideerd motivatie assessment) van Thomas International persoonlijke motivatie en drijfveren in beeld. De inzichten die de Student Profiel Analyse geeft, geven jongeren rust en zelfvertrouwen. Bekijk hier een rapportage.

Vergroten zelfinzicht

Beter weten wat bij je past, wat je leuk vindt en wat je wil, maakt het volgens de scholieren makkelijker om een keuze te maken. Scholieren willen hier graag bij geholpen worden.

Mijn oplossing: Tijdens een studiekeuze bootcamp zijn dit precies de zaken die we samen in kaart brengen. Hierop stemmen we tijdens de studiekeuze bootcamp de persoonlijke studie Top 5 af.

 

Ervaringen op doen!

Om een studiekeuze te maken, zijn open dagen en meeloopdagen en de websites van vervolgopleidingen voor 87% van de jongeren de belangrijkste informatiebronnen. De belangrijkste keuzecriteria zijn de inhoud van de opleiding, de kwaliteit en de baankansen.

Mijn oplossing: Het laatste uur van de studiekeuze bootcamp gebruiken we voor concretisering van acties. Welke acties zijn nodig om een goede keuze te kunnen maken? Deze acties leggen we vast in een concreet studiekeuze actieplan. Jongeren plannen open dagen in, vragen brochures aan en bereiden vragen voor die ze op open dagen en meeloopdagen kunnen stellen. Heel praktisch en concreet.

Persoonlijke begeleiding

Jongeren beoordelen LOB en begeleiding van school bij studiekeuze gemiddeld met een 5,8. Zij missen daar vooral de persoonlijke en individuele gesprekken. Ook zouden zij graag meer zelfkennis opdoen en leren hoe je moet kiezen.

Mijn mening is dat hoe goed decanen en LOB-ers ook hun best doen, ze moeten helaas te veel jongeren begeleiden waardoor er te weinig tijd voor persoonlijke aandacht is. Heel frusterend lijkt me dat!

Mijn werkwijze is praktisch, persoonlijk en concreet. Doordat ik naast studiekeuze adviseur ook al 20 jaar recruiter ben, kan ik veel over banen, studies, baankansen en de arbeidsmarkt vertellen. Ik ben er trots op dat jongeren mijn persoonlijke begeleiding met gemiddeld een 9 beoordelen.

Wie is verantwoordelijk voor studiekeuze?

Scholieren vinden het kiezen van een studie voornamelijk hun eigenlijk verantwoordelijkheid. Daarnaast vinden ze dat er ook verantwoordelijkheid rust bij de vervolgopleiding en de middelbare school. Dit komt in grote lijnen overeen met de peiling die ik enige tijd geleden deed. Daarin geven ouders bovendien aan vooral ook een verantwoordelijkheid voor zichzelf te zien. 46% geeft vervolgens aan hulp te kunnen gebruiken bij de studiekeuze begeleiding van hun kind.

Hoe kiest jouw kind zijn/haar studie? Hulp nodig? Wil je meer weten over mijn studiekeuze bootcamps die gemiddeld door jongeren beoordeeld worden met een 8,5? Neem contact met mij op