Herinvoering basisbeurs, hoe zit het?

Alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming van de overheid. Het wetsvoorstel is reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Het definitieve besluit zal waarschijnlijk door de eerste kamer in juli genomen worden.

Vraagt u zich af wat er nu precies gaat veranderen? Waar heeft uw (studerende) kind (nog) recht op heeft?

In dit blog wordt de nieuwe situatie door oudervoorlichter Hermien Miltenburg helder en goed uitgelegd.

Pech generatie

Voor sommige studenten die al studeren en net tussen wal en schip dreigen te vallen (de zogenaamde pech generatie) kan het aantrekkelijk zijn om hun studiefinanciering zo snel mogelijk tijdelijk ( tot september) stop te zetten, inclusief het studentenreisproduct. Hiermee sparen zij het recht om in september gebruik te kunnen maken van het nieuwe basisbeurssysteem.

Op deze pagina van de overheid kunt precies lezen wat uw kind NU moet doen om straks zo veel mogelijk maanden basisbeurs te ontvangen. Hoe dit in zijn werk gaat, wat de overwegingen en wat de gevolgen kunnen zijn.