De juiste studie kiezen voor een neurodivers kind

Generatieverschillen bij het kiezen van studies en banen

We zien (grote) verschillen tussen wat wij als ouders belangrijk vonden bij het maken van een studiekeuze en de keuze voor een baan met die van onze kinderen. En onze keuzes zijn weer anders dan die van onze ouders en voorouders. Goed om eens stil te staan bij de generatieverschillen bij het kiezen van studies en banen.

Waar komen die verschillen vandaan? Je kunt ze toewijzen aan de verschillen tussen de generaties. Elke generatie kent eigen gedragingen en kenmerken. Waarbij de ene generatie vrije tijd/work-life balance belangrijk vindt, vindt de andere generatie baanzekerheid of verbinding en loyaliteit belangrijk. Onlangs kwam ik een mooie podcast tegen over dit onderwerp. Ik kan deze je zeker aanraden.

Wat is een generatie?

Volgens wikipedia: “Een generatie is in sociologische betekenis een groep mensen die in dezelfde periode – doorgaans 15 jaar – geboren is en waarbij enkele gemeenschappelijke kenmerken de groep typeren”.

Deze kenmerken komen voort uit dezelfde fase van fysieke en emotionele ontwikkeling waarin ze verkeren en uit de vele ervaringen die ze als generatiegenoten gemeen hebben. Denk hierbij aan ervaringen op het gebied van economie, media, technologie, (dreigende) oorlogen en aanslagen.(Wikipedia).

Welke generaties zijn er?

2000-heden Generatie Z, ook wel Gen Z, Digital Natives of iGeneration

Dit is de generatie die nu studiekeuzes gaan maken (zeg maar onze kinderen nu) en een deel ervan komt langzaamaan op de arbeidsmarkt. Generatie Z is van jongs af aan bekend met computers, internet en social media. Hierdoor zijn ze nog verder op technologisch gebied dan de generatie hiervoor, de millennials, ook wel generatie Y en ze zijn zeer bedreven in multitasken.

Deze generatie stelt forse verwachtingen aan zichzelf en streeft op haar eigen manier naar een hoger doel. Sommigen denken bijvoorbeeld bij het kiezen van een studie na over de toekomst, en hebben daarvoor een uitgebreid plan. Ze realiseert zich dus veelal goed dat een baan, en de juiste voorbereiding daarop, hun verder gaat brengen. Wat ze vaak nog niet weten is waar ze dat werk willen doen, of welke studie te kiezen en wat hun ideale ‘grote-mensen-baan’ is. De hoeveelheid aan mogelijkheden levert soms zelf stress op.

Ondanks hun hang naar vastigheid wil Generatie Z tegelijkertijd vrij zijn: zelf hun dagen invullen, eigen werktijden bepalen en op vakantie wanneer het hen uitkomt. Dit levert generatieverschillen bij het kiezen van studies en banen, op.

Twee groepen

Binnen deze generatie zijn er twee groepen te herkennen:

  1. Zekerder van zichzelf, en weet ook al redelijk goed weet welke richting zij later op willen gaan. Hier zit ook een grote groep die met numerus fixus studies te maken kan krijgen. Hoe naar als je zo precies weet wat je wilt, maar je niet mag studeren wat je wilt. Voor deze groep is een Plan B heel belangrijk.
  2. Ziet het werkende leven nog als verre toekomst, en kijkt liever stap voor stap naar wat zij over vijf of tien jaar doen. Ze richten zich nu op hun studie en houden zich niet echt met werken bezig, dat komt later wel.

 

Binnen deze generatie is een hele grote groep jongeren die totaal geen idee heeft welke studie überhaupt te kiezen. Er ontstaan nog ieder jaar nieuwe studies, studies veranderen van naam en de keuze is enorm. En daar kunnen ze echt nog wel hulp bij gebruiken.

 

Lees verder